WŁAŚCIWOŚCI CSS
CSS
Kaskadowe arkusze stylów to język służący do opisu formy prezentacji stron WWW.
TŁO
Tło edytować można za pomocą

body
background-color: lightblue; - zmiana koloru tła

body
background-image: url(adres_obrazka.jpg); - wstawienie zdjęcia jako tła