WŁAŚCIWOŚCI CSS
CSS
Kaskadowe arkusze stylów to język służący do opisu formy prezentacji stron WWW.
KURSOR
Kursor edytować można za pomocą

selektor {cursor: rodzaj}
auto - automatyczny wybór kształtu kursora
default - kursor domyślny
none - brak kursora
pointer - wskaźnik
hand - dłoń
cell - wskazuje, że komórka (jak w arkuszu kalkulacyjnym) może być zaznaczona
text - kursor tekstowy